Samarbejde og god stil

NATIONAL KULTURARV DANMARK

Kulturarv for alle

Offentliggjort af NKD .2016

 

Har folk helt glemt de uskrevne love?

 

Detektorverden:

 

Respekt for Kulturarven ...!

Det er efterhånden med hovedrysten, at man ser, hvad der sker i den danske Detektor verden. Man må spørge sig selv: Er det måske egoismen, der efterhånden har vundet over respekten for den Danske historie og vores kulturarv ?

 

Ingen Moral...!

Har man helt afskrevet pli, moral, ydmyghed og tillid mennesker imellem? Har man kun fokus på ens egen velvære og stand og ligeglad med alle andre med samme hobby.

 

Interne problemer og splid i foreningerne...!

Man kan i hvert fald godt få sin tvivl, når man ser på, hvordan tingende bliver ledet i dag. Der placeres magt og beslutninger på meget få hænder rundt omkring i nogle foreninger som desværre skaber splid i deres egen kreds, og dette ender med at medlemmerne flygter., Jeg er overrasket over at nogle detektorfører ikke i fælles skab kan bidrage med fund, men tænker kun på sig selv og sin egen berømmelse..

 

Det er skræmmende at nogle kan finde på at snyde andre mennesker for den danske kulturarv og komme godt fra det uden nogen form for konsekvens.

 

Vi må stå sammen..!

Der må derfor appelleres til, at vi får nogle Detektorfører, som vil lægge meget mere ansvar og pres på andre i denne hobby, så vi igen kan få folk til at føle, at de kan gøre en forskel.Hjælp hinanden med at fortælle om brodne kar i foreningerne imellem,så de andre foreninger/organisationer ikke bliver udsat for disse mennesker med den dårlige stil og holding.

 

 

Der findes desværre detektorfører der sælger deres fund.!

Det er meget svært at forholde sig til de, detektorfører der sælger deres fund og derved snyder den danske kulturarv for vigtig viden og historie, dette sker fordi der ikke er en mere aktiv konsekvens her ..desværre er moralen overfor sine medmennesker's fælles hobby, meget dårlig.

 

Bonden kigger med på side linjen.!

Mens alle disse magt kampe om markerne foregår kigger bonden med på sidelinjen, og folk der IKKE følger de uskrevne love ødelægger det for vores hobby.

Fordi det ender med at bonden siger at, dette her gider JEG ikke at høre på og så ender det med at bønderne siger nej fremover, når man søger en søge tilladelse ...

 

Ikke til at misforstå...!

Jeg må erkende en ældre politikers ord for mange år tilbage: at en uskreven lov, ikke kan misforstås, mens en skreven lov kan fortolkes i mange retninger. Det er så sandt, som det er sagt.

 

Ingen konsekvens...!

Vi tager jo som mennesker ikke ansvar alvorligt, hvis risikoen for en »sorteper« er elimineret.

 

Jeg er super glad for at, vi IKKE har disse problemer i NKD

eller med nogle af vores samarbejdes partnere.

 

Lad os sammen få knust denne byld derude i felten så den ikke ødelægger vores alle sammen's gode hobby

 

Så tilbage har jeg kun at sige, Forsæt den gode stil derude.!

 

Vel mødt.

NKD

NYHEDER * NEWS * NYHEDER * NEWS * NYHEDER * NEWS

 

 

Arkæologer mener at have fundet en viking-boplads

Nye vikingefund kan ændre nordamerikansk historie.

 

Vikingerne nåede måske flere hundrede kilometer længere ind i Nordamerika, end man hidtil har troet.

 

Det er i hvert fald teorien, som håbefulde arkæologer ifølge National Geographic lige nu arbejder på.

 

Point Rosee på Newfoundland ligger hele

600 kilometer fra L'Anse-aux-Meadows, hvor man har fundet de eneste beviselige spor efter vikinger i Nordamerika. Her har man nu opdaget gamle græstørvsstrukturer og en stenarne, der er blevet brugt til at bearbejde jern med.

 

Ifølge arkæologerne kan det sensationelle fund i Nordamerika være en viking-boplads - Enten er det en helt ny kultur, der ligner nordboernes, og vi ved ikke, hvad det er.

 

Eller også er det den mest vestligt liggende vikingeboplads, som nogensinde er fundet, siger den internationalt kendte arkæolog Sarah Parcak til avisen Washington Post.

 

Hvis fundet virkelig stammer fra vikinger, kan skandinavernes histoire historie i Nordamerika vise sig at være mere omfattende end hidtil troet

 

Ifølge National Geographic er der flere ting, der gør Point Rosee til et ideelt sted for vikingerne. Der er kun få klipper og stenrev, der gør det let at ligge for anker eller ligefrem bringe skabet på land. Klimaet og jorden er velegnet til at landbrug, der er masser af fisk og vildt, og ikke mindst var der jern.

 

Og hverken baskiske fiskere eller indfødte kan tænkes at have bearbejdet jern på den måde, skriver National Geographic.

Douglas Bolender er arkæolog og specialiserer sig i vikingebosættelser. Han tillægger opdagelsen stor betydning.

 

- Point Rosee kan være med til at bekræfte historierne eller ændre på dem totalt. Vi kan ende med en meget længere periode med vikinge-aktivitet i ’Den nye verden’, siger han til National Geographic.

 

 

 

 

 

10 gode råd til NKD's samarbejde med udenlandske foreninger i fremtiden

 

Stk 1.

Bliv enige

Tal åbent om hvorvidt NKD vil optage

internationale medlemmer. Det er vigtigt, at både

NKD'S bestyrelse, kredsmedlemmer og medlemmer bakker

op om idéen.

 

Det er også vigtigt at involvere NKD's

(frivillige) medlemmer og kredsformænd i beslutningsprocessen

Vi må finde ud af hvor mange der er villige til at træne

udenlandske medlemmer i dansk arkæologi, som har ingen eller kun få danskkundskaber.

 

Stk 2.

Husk engelsksproget information på vores hjemmeside.

 

Mange udenlandske, potentielle medlemmer har svært

ved at finde information på nettet om

foreningerne, og hvordan man bliver optaget som med

lem – næsten alt er skrevet på dansk. Det

anbefales, at NKD udarbejder en kort

beskrivelse af vores aktiviteter på engelsk på vores

hjemmeside. Det er ikke nødvendigt at oversætte hel

e hjemmesiden, idet det kan virke som en

uoverkommelig opgave.

Sørg for at vi henviser med både e-mail adresse og

telefonnummer til en navngiven person, som vil

besvare henvendelser på engelsk.

Giv kontaktpersonen medbestemmelse om fastsættelsen af svartid

på e-mails, og hvornår der eventuelt er telefontid.

 

Stk 3.

Giv en grundig velkomst

Det er vigtigt, at de nye, internationale medlemmer

får en god introduktion til NKD og et overblik

over de forskellige aktiviteter og muligheder, som

tilbydes, samt information om samarbejdet med norden.

 

Husk også at introducere medlemmerne fra NKD, for de internationale

medlemmer, så de kan mødes, og de sproglige forhold kan afklares.

 

En god introduktion opnås ved at udarbejde en

køreplan, der lister de ulige informationer, som skal

gives, og andre forløb, der skal indgå i

introduktionen.

En køreplan giver også større fleksibilitet,

så forskellige personer i nkd kan gennemføre

introduktionsforløbet.

 

Stk 4.

Forventningerne skal afstemmes.

Informer de nye, internationale medlemmer om,

hvilke forventninger vi har til vores medlemmer.

 

Det også en god ide at spørge ind til, hvilke

forventninger vores nye internationale medlemmer

har til NKD.

 

Udover at opnå en klar forventningsafstemning,

så er det også en måde til at få nye ideer

og tanker, der kan bidrage til en videreudvikling

af NKD's aktiviteter. så som, pasning og aktivering af deltagernes børn under træf.

 

Stk 5.

Glem ikke de uskrevne regler.

Vi skal huske at informere vores internationale medlemmer om

de uskrevne regler, Der findes i felten

.

For danskere, som er vokset op som medlem af NKD,

er der mange selvfølgeligheder i forhold til, hvordan man agerer

i felten.

Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet for udenlandske medlemmer.

For at undgå misforståelser er det derfor vigtigt at informere om,

hvordan tingene fungerer i NKD og i felten .

 

Her er eksempler på relevante spørgsmål om hobbyens

udskrevne regler:

-

Forventes en frivillig indsats i NKD udover

træf?

-

Når der afholdes fællesspisning bidrager medlemmer

hver især med mad til fællesskabet, eller

tager alle mad med til sig selv?

-

Er der en tradition for socialt samvær efter træf

over en øl/sodavand eller kaffe/kage?

Hvis ja, findes der en drikkevare-

eller kageordning?

-

Kan man tage sin familie med til træffet og andre NKD

arrangementer?

-

Har NKD en informationskanal, fx SMS-kæde, i til

fælde af ændringer og aflysninger af ture i sidste

øjeblik

 

Kan jeg bare søge med min detektor hvor jeg har løst uden at spørge nogen.!

 

Må jeg tage mine fund med hjem og lægge på hylden..!

 

Har NKD kontakt til national museet ..

 

Stk 6.

Vi skal Huske, indbydelser, aflysninger og ændringer

Afklar hvordan NKD vil kommunikere indbydelser

til arrangementer samt aflysninger og

ændringer i programmet til de internationale medlemmer,

der ikke taler dansk.

 

Hvis sådanne informationer formidles via e-mails eller på hjemme

siden, så husk oversættelse og husk at informere

de internationale medlemmer om, hvordan de finder

disse informationer feks omkring træf og mødesteder .

 

Stk 7.

Udnyt kompetencerne.

Mange internationale medlemmer har fra

foreningslivet i deres hjemland en lang række

kompetencer og erfaringer, som de glædelig vil

dele ud af aktivt bidrage med.

 

NKD kan drage stor nytte af

at afdække og udnytte disse kompetencer. og sørge for

aktivt at inddrage de internationale medlemmer og

giv dem plads til at bruge deres kompetencer.

At blive spurgt og få plads til at deltage aktivt i

NKDs foreningsliv vil give de internationale medlemmer

større tilknytning til NKD og det øger chancen for,

at de falder hurtigere til som medlem.

 

Stk 8.

Opfølgning er vigtig.

Efter en til to måneder kan det være en god ide at

følge op og spørge ind til, om alt kører, som det skal,

så der ikke er nogen der føler sig overset eller på anden måde føler at de ikke har fået nok info omkring ture eller lign

Denne opfølgning kan gøres via telefon, på mail ell

er personligt. Relevante spørgsmål at stille kan være:

-

Hvordan trives du i vores forening?

-

Lever deltagelse i NKD op til dine

forventninger?

-

Har du nogle forslag til, hvordan NKD kan ud

vikle sig eller gribe tingene anderledes an?

 

Hvis der er noget, som medlemmet ikke er tilfreds

med, så skal vi følge op på dette.

 

Vi skal også have kredsformænd til at spørge de danske

medlemmer om erfaringerne de har haft med at få

internationale medlemmer.

På denne måde får vi hurtigere et overblik over de problemstillinger, der måtte være opstået samt muligheden for at imødekomme

disse, før de udvikler sig.

 

Stk 9.

Samarbejdet med Norden.

Tag hensyn til sprog Svensk og Norsk og Engelsk er ikke

lige nemt for alle.

 

Mange udenlandske medlemmer har svært ved dansk.

Så vi skal være opmærksomme på dette og spørg gerne ind til, om de ønsker, at I taler dansk sammen.

 

Hvis det er tilfældet, skal I huske på, at det kan kræve lidt

mere tid til at få tingene kommunikeret. Tal sammen

om det og find ud af, hvad det bedste vil være for alle

med hensyn til sprog og effektivitet. nogle vælger dog at tale engelsk sammen i svære situationer.

 

10

. Få en god afslutning på et medlemskab

Der kan være mange grunde til, at man afslutter sit

medlemskab – både sociale og praktiske. Hvis en af

vores medlemmer melder sig ud, kan det være en god ide at kontakte pågældende på e-mail eller telefon og spørge ind til, hvorfor de holder, og om I kan få noget feedback på

tiden i NKD.

En tilbagemelding giver et godt indblik

i, hvad der er godt i NKD, og hvad der kan

gøres bedre, så alle medlemmer er tilfredse, og

NKD kan udvikle sig positivt.

Dialogen kan også gøre det tidligere medlem til en god ambassadør for NKD og således være en kanal til at

rekruttere nye medlemmer.

 

Vel Mødt

 

NKD

 

      Når oldtiden dukker frem