Flint Fund

 FISKERIET - VORES ÆLDSTE ERHVERV

 

På de danske museer og i private samlinger ligger milioner stykker flint.

 

Derfor er man tilbøjelig til at under-

vudere betydningen af organisk matrialer, som jo i sagens natur kun bevares når særlige omstændigheder

er til stede. Men når arkæologerne

er heldige og får mulighed for at

grave i ildtfattige vådbundsområder,

så dukker fundene af træ, bark, skind, ben, tak og tand op.

 

I en sådan kontekst dukkede en fiskekrog op ved Ålsmose syd for

Vissenbjerg på fyn

Foto : Politikens . Danmarks Oldtid

Krogen leverer bevis for, at fiskekroge er lettest at lave i ben -

selv om de kendes fremstillet i flint

Foto : NKD Fundsamling

Det kan meget vel bero på tilfældig-

heder og manglende fund, men meget

tyder på, at Kongemose og Ertebøllekulturens jægere med tiden

søgte ud mod kysterne og i stigende

grad udnyttede havets ressourcer.

Foto : NKD .Roskilde fjord

Ålemosekrogen fortæller os, at fiskeriet allerede på det tidspunkt

haved flere tusind år på bagen.

Stenalderbønderne forsatte med at fiske ganske som deres efterfølgere

i bronze og jernalderen og vidre

op til i dag.

Foto : NKD .Roskilde fjord

Set i det perspektiv er fiskeriet det af

vores endnu eksisterende erhverv,

der har den længste tradition.

Foto : NKD En mose i Ishøj dyrepark

 

Fund langs floder og åer

Meget tyder på at køge Å var en af disse fortrukkende jagt områder og bosættelses steder man haved  fordi der netop var gode ressurcer .

Flint helt tilbage fra 6000 fkr 

samt broncealder gentande, og middelalder spor, er der meget af på de omkring liggende marker

og skove. 

Byen Kjøge lå i gamle dage også i Åsen langs med køge å.

indtil man begyndte at transportere

større ting over havet og oprettet Køge havn og senere savværk og jernbanen i åsen blev nedlagt og man

oprettet istedet for en ny s-togsbane

som vi kender den i dag

Foto : NKD : Køge Gl Gaard

Fundene i Salvadparken i Roskilde bekræfter tydelige tegn på aktivitet både i oldtiden og frem til vikingetiden.

Under en mark/strand reconnisering blev der fundet meget flint, Kerneøkser og skiveøkser samt pile/spydspidser

slibesten m.v ja det vælter ligefrem op af jorden.

Så leder du efter flint og vil du have opgarderet din samling så tag en tur ud til Salvadparken og gå en tur.

Det er en dejlig tur og man kan slå lejr der ude i et "shelter"med bål plads.m.v eller slå telt op

hvis man har løst

Eller holde en mindre forenings fest eller bare en udflugt.

FLOT NATUR HUSK KAMERAET

God tur og held og lykke 

 

NKD Finder boplads

Mange fund

Tilfældig udgravning

Vi gravet faktisk efter

orm til vores fisketur

Da flintefund i massevis kom frem

Men vi fik blod på

tanden efter dette fund

og fandt et sted magen

til det andet og også

der var der en boplads

Lokal avisen Greve nyt

skrev historien

Det væltet op ad jorden

 Meget spændne i toplaget

 En lille samling intersandte flint

Mellem gamle stammer

kan oldtiden lure

På tilfældige marker kan

der også være mange

spor efter Oldtiden

Luftfoto: Bemærk en slags 

firkant med stopehuller

Fra luften kan man se

sporne fra oldtiden

og udgravningerne

(Google eart)

Roskilde svare igen

Medlems information

          

 

NKD NYT

Matriale til medlemsblad

sendes til redaktøren på

nkdnyt@nkdanmark.dk

  INGEN REGISTRERINGER

Brugen af nkdanmark.dk

er fuldstændig anonym

NKD Registrere ingen data

der kan bruges til at indentificere dig med.

Ingen persondata vidregives

eller sælges til trediepart

Dette gælder også når du indmelder dig i NKD eller

tilmelder dig vores

nyheds tjeneste

----------------------------------

FOTO TRICK

Hjemmelavet gravhøj:

Roskilde fjord. NKD.

Læs mere om. hvordan du laver de flotteste foto trick med din mobil og lidt småsten.

  Quick Links

Andre informationer

FLINTEREDSKABER

Flinteredskaber fra Danmark's stenalder

FLINT

Flint er et aggregat et Krypto =(Skjult) krystallinsk mineral,en kiselsyreforbindelse med samme hårdhed som kvarts. Det spaltes med muslet brud og skarpe kanter.

 

Flint var i stenalderen det vigtigste råstof, man rådede over til fremstilling af redskaber.

Til større ting som økser og dolke har flintesmeden

næppe kunne anvende de flinteknolde, der lå frit

fremme i jordskorpen.

Nutidige forsøg tyder på, at kun flint,  der er taget ud af kridt

eller morænelag, er i besiddelse af den "våde" Konsistens,

der er en betingelse for at enkelte afslag under tilhugningen

forløber som forud beregnet. 

Foto : Flintebor med skindskraber i bunden

Læs om alle tiderne fra Maglemosekultur til Broncealder

og meget mere klik her  www.arkaeologistudie.dk

Flint Fra Oldtiden 

 Nu vil vi vise og fortælle dig om de forskellige flintefund .

Foto : Drill bor. - Fundsted : Karlstrupmose .afleveret til  Køge Museum i forbindelse med udgravning.

Hr.Professor Arkæologisen, er vores fund MASKOT 

        FANTASTISKE FUND I DANMARK

I NKD arbejder vi hele tidet på at vores medlemmer skal få det bedste ud af medlemskabet

Da vi er gode til at spotte de uopdaget steder sørger for at du aldrig går hjem uden en oplevelse eller et par fund rigere

Se de fantastiske fund som vores medlemmer

har gjort, med og uden detektor

   N          K         D

Flintebor .Fundet i Vallø skov

Økse kile :Første stadie før den ender som økse

FLINTEBOR -

 Alle mulige flintebor som man brugte til at lave huller med i læder/knogler og i træ. Her viser jeg lidt  af det som vi har fundet

Flintebor kan være meget forskellige alt efter hvad de skulle bruges til

Flintebor eller syl fundet på markerne ud for Grængeskov på lolland

DOBBELT BOR

Disse bor findes desværre  kun sjældent , men de er der 

Der findes mange forskellige bor, faktisk har det været, ligesom i ens egen

værktøjskasse Mange forskellige størrelser til forskellige,ønsket huller 

Nogle af flinte borene kan godt virke lidt kedelige og grimmme i farverne

Her blev det, til en lille samling af flintebor

En amatørarkæolog er en Samler der hele tiden søger ny viden og nye efekter til sin samling

Så ud og kig efter disse sjove bor fra stenalderen, og lav dig en samling 

FLINTESPYD OG PILE :

I flintesamleren's fodspor !

Når man nu har samlet flint i et par år kan man godt mærke at det fylder lidt.

Man prøver at sotere og sotere men hvert stykke forarbejdet flint, som

man har fundet, betyder noget for en.så det er ikke så meget man smider ud igen.

 

Man kan huske fundstedet og man kan huske at man haved en forrygende dag

sammen med de andre medlemmer fra foreningen

"Vi fik kaffe som vi lavet selv på et bål og kage samt en gl dansk til"

Turen og hyggen samt fundne glemmer man aldrig.

 

Men nu er det jo sådan at man er gået hen og kun søger enklte flinte redskaber

som man ikke lige har i samlingen.

 

Vi har en lille fodnote i NKD om at hvorfor samle noget du har i forvejen

lad det dog ligge til den næste udsprunget armatør arkæolog.

Der skal jo også være noget til de andre ikk. :-)

J.A- Juli - 2011

Pile/Spyd Spidser

Her er et lille udpluk af microlitter/Forarbejdet Flint redskaber 

 Flinte flækkerne kunne bruges til mange ting.

 

Christian Thygesen fandt denne flække for nylig, da han skulle grave ud

til ny carport og sendte straks et foto af denne oldtids genstand,

som han ikke var i tvivl om at det var til NKD.

Hvad var det så Christian haved fundet

Det Christian har fundet er en såkaldt "Flække":

Langt smalt flinteblad med nogenlunde parallelle sidekanter;

på den ene side har flækken en sammenhængende afspaltningsflade

med en slagbule i den ene ende, på den anden lange ar efter tidligere

flækkeafspaltninger og rygge imellem disse.

Flækker er råmatriale fra flintesmeden, hvoraf der laves en lang række

redskaber, Skrabere, Bor, knive, strikler, m.fl..

Flækketeknikken er højest udviklet i den mesolitiske periode;

inden for yngre Maglemose-Kongemose og Ertebøllekulturen.

Navnligt Kongemosekulturen har en god flækketeknik, mens

rensdyr jægerne (Bromme) og ældre maglemosekultur ikke

har nogen fremragende flækketeknik. 

 

Dateringen af Christian's fund

Kongemosekulturen og frem til Ertebøllekulturen

5800 - 4200 f.Kr

 

Hej Jesper (NKD)

Tak for dit udførlige svar. Det er spændende når man sådan lige finder det

der hvor man bor. Det er jo heller ikke ligefrem for nylig når vi snakker

6-8000 tusind år tilbage.

Utroligt at det ikke stille og roligt bliver degenereret eller nedbrudt over så

lang en periode når det ligger i jordbunden.  

Fundet er gjort i Dragør på Amager.

 

Mvh

Christian Thygesen

 

Desværre fandt Christian ikke flere flintereskaber på matriklen

Men et stort tillykke med fundet.NKD.

 

Flækkekniv & Pilespids

Af Flækker lavet man også Kornsegn

Flækker sat i skræft for at danne en slags le  "Kornsegl" 

Der er mange forskellige kornsegl nogen var meget lange med flere flækker andre bestod

bare at et par få.

 Spidsarmbolt

FOTO : Fra bogen "Mand og Flint" Anders Kragh 1964                  -            Herunder fund fra Medlem.                      .

Flinteredskab "Spidsarmbolt fundet af Thor og indsendt til NKD

Flot fund tillykke til dig Thor . NKD's Bestyrelse

 

Flot sten med lidt mystik, fundet i Solrød gammel by

POTTER OG KRUKKER FRA OLDTIDEN

Fine Frakmenter og skår fra potter og krukker, som findes rundt omkring på markerne

Potte og krukke hanke: Håndtagene er hule indenvendig for bedre at kunne dræne

varmen så man ikke brænder sig når potten er varm.

 SLIBESTEN :

Mange slibesten går amamtør arkæologens næse forbi, men her er lidt fund. 

Man leder måske efter økser skrabere pile og andre flinte genstande, men glemmer

måske nogen gange at samle slibesten op fordi de kan virke som naturlige sten.

Men hvis vi kigger nærmer på den, kan man finde spor fra oldtidens virke

i form af slibekanter og sliberidser i stenen.

Her ses tydelige slibemærker på stenen

Farverne på slibestene kan variere lidt, men kig efter slibemærkerne.

Store fintøkser er blevet pusse og glattet ud og slibet meget skarpe , klar til brug  

De store slibesten ligner næsten dem man kan købe i dag bare til ståløkser

Husk dem de ligger derude på markerne og venter på at blive fundet af DIG

Mange flotte Slibesten er blevet fundet rundt omkring Her en flot slibesten og en kugle fra Lolland

Amuletter og Redskaber med huller i

Bringer det  lykke at se et fyrtårn .!

I hvertilfælde for sømanden der er faret vild.MEN hvad med amuletter virker de ?

Amuletter eller bare pynt. eller måske begge dele. Oldtidens folk troet på det virket og at

de kunne skræmme onde ånder væk eller bringe lykke på jagten og derved give et godt bytte 

Netsynk eller kroglod til fiskeri eller måske en form for oldtids vægt lod..

Hals smykker/amuletter som blev båret af stenalder folket

Flot marmor bagside på denne amulet..    Muligvis en fiskkrog af flint.

Lille kniv til forskellig slags brug sikkert hængt i siden eller om halsen i en lædersnor.

Perler til halskæde eller lign, kan være farvet med plante farve/blåbær/solbær.m.v

ØKSER OG KNUSERE

 nu vil jeg vise og fortælle lidt om stenøkser og knusere

Tiltrods for flintens meget høje hårdhedsgrad lader den sig slibe,

Derimod har det ikke været muligt at bore i flinten.

I de ret sjældne tilfælde af skafthuløkser af flint er øksebladet

tildannet af en flntblok med et naturligt skarfthul,

Som denne flintkølle/knuser (kugleflint)med naturligt skarfthul

dog med krystaller som er banket ud for at forme hullet til skærftet

 

Nedrest : KerneØksen fra Ertebølle kulturen (bemærk krystal åren i midten) 

Skiveøksen er en tynd men rubust økse : Magemosekultur : Fund sted : Roskildefjord

måske kunne de have set sådan ud når de sad i skærft.

En tyknakket økse med bevaret skarft af asketræ blev fundet samme med knogler af et menneske og tamdyr i en lille mose ved Føllenslev i Norsvestsjælland

 

Fundet udgør et af de yderst få eksemplar på skæfning af en økse

fra sen mellem-neolitisk  tid.

Faktisk foreligger der fra denne tid kun yderlige  to fund med helt eller delvis bevaret økseskafter:

Tyknakket pusset stenøkse og en knækket.:.  Økse og slibesten fundet på farø

Stenøksen er et enestående og fantastisk stykke arbejde der er udført i flint 

Tyknakket flinteøkse, Sammen lignes her med et knækket æg fra en større økse.

Til venstre en sjælden tyknakket flinteøkse og til højre også en anderledes skive økse

ØVERST : En stridsøkse eller lign. meget sjælden og fantastisk tilhugget

Samling af diverse økse fund fra Lolland /Grænge.

Denne flotte samling er fra en stabil flint samler på Lolland.

Fantastisk flot samling af stenøkser :

 

Nederst : Fundet fra Greve/Mosede

Økser med spids isat skraft for at bedre kunne vise hvordan de sad.

 

Knuse økse : Fundet i Solrød gammelby

Nederst : Flint fund fra Kjøge Gl Gaard ( Åsen )

Fantastisk Flot kniv desværre knækket,  fundet at en af vores medlemmer       Foto Lizette S  

Økse fundet i krobbedal - Stig normann mortensen.   Økser fra Grænge      Jesper /formanden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder en lille kniv.

LUCKY'S FUND

Rådyr knogler og tænder og et stykke

fra en Vildsvine tand

Lucky's fund endte på Køge museum ,Tillykke med fundet Lucky

 

Nederst : REKORD FUND : NKD

Lucky's flotte overflade fund fra Karlstrupmose

Det blev til rigtig mange fund

Flotte kerneøkser fundet samlet         Flinte knive segl-spydspids og en høvl    

Skrabere -flintebor pilespidser m.v         Mange ukendte redskaber hvad blev de brugt til   

Man kan kun gisne om brugen af nogle af flækkerne men flotte er de.

Det hele blev indleveret til museet  Godt gået lucky

_________________________________________________________________

   Kornsegl og buekniv samt skraber Roskilde fjord J.A

Flotte flint fund er også gjort på markerne omkring Solrød gl by

 

 

( Nederst )( Tur Farø )

Fantastiske fund gjort af medlemmerne,  

Bemærk Skraft-retuce

N.K.D

 

Vel mødt:

 

 

med venlig hilsen

 

N.K.Ds Bestyrelse   

                 

National Kulturarv Danmark

 

 

 

 

HOME.  www.nkdanmark.dk

Set fra oven knusemærker i skålen

    Drikketuden eller overløbet

National Kulturarv Danmark

      Når oldtiden dukker frem